Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Årsmöte Köping Hockey Club
2020-05-08 16:20
Styrelsen kallar medlemmarna i Köping Hockey till Årsmöte, 8/6 -20 Hotell Schéele kl 18
Årsmötet kommer hållas i konferenslokal i Hotell Shcéele för att kunna upprätthålla den distansering som gäller med anledning av det rådande läget av Covid-19.

Före mötets öppnande kommer en kortare resumé av den gångna säsongen
 
Föredragningslista:

Vid Årsmötet förekommer följande ärenden:

1.      Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

2.      Mötets Öppnande

3.      Frågan om mötets utlysning samt öppnande

4.      Fastställande av dagordning

5.      Val av ordförande för mötet

6.      Val av sekreterare för mötet

7.       Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet

8.      Redovisning av verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

9.      Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning över verksamhetsåret

10.   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser

11.   Fastställande av medlemsavgifter

12.   Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget

13.   Val av styrelse, ledamöter, revisor och valberedning

14.   Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem senast 30 dagar före mötet

15.   Övriga frågor

För val av styrelsemedlemmar enl punkt 13 gäller 
a. Val av ny Ordförande ( 2 år ) , Daniel Rosendahl avgående
b. Val av ny Ledamot ( 2 år ) , Anders Mellberg avgående
c. Val av Ledamot ( 1 år ) , 
d. Val av ledamot ( 1 år ) ,
e. Val av Ledamot ( 1 år ) ,
Enligt förslag från valberedningen 

Enligt punkt 14 ska förslag ankomma styrelsen i god tid innan mötet enl §14 .


Rösträtt, enligt §15 i stadgarna:
            Rösträtt på årsmötet har medlem som erlagt medlemsavgift samt av styrelsen andra fastställda               avgifter och är minst 15 år gamla. Rösträtten är personlig och kan inte överlåtas.
Nyhetsarkiv
Ny sportchef klar!2020-04-22 12:08
Sommarhockeyskola 20202020-03-31 10:15
Avslutning för u132020-03-29 20:40
Sommarhockeyskola v332020-03-27 07:57
Match för veteranerna2020-03-11 08:56
Hemmaplansmodellen2020-02-24 11:06
2020-02-24 07:37
Taggar till ishallen!2020-02-17 12:00
Registerutdrag2020-02-06 14:08
Seger för KHC U 122020-01-05 14:10
Slipnycklar!2020-01-02 16:05
Seger för KHC U112019-12-30 13:01
Viktigt2019-12-10 08:11
Föräldrar på is2019-10-20 12:10
2019-08-29 09:43
2019-02-25 19:40
300 matcher för Kesti2018-11-08 09:36
Dataskyddsförordningen2018-05-21 21:45
2017-11-26 21:07
2017-10-09 10:32
2017-10-06 08:24
2017-09-28 15:39
2017-08-10 11:31
2017-02-09 16:54
2017-02-09 09:52
2017-02-03 14:02
2017-01-25 17:17
2017-01-21 10:42
2017-01-10 15:25
2017-01-05 12:18
2016-12-17 12:36
2016-08-24 15:16
2016-02-01 17:23
2015-11-25 11:08
2015-11-17 21:43
2015-10-15 10:14
2015-10-03 12:20
 
Köping hockey sommar hockeyskola Huvudpartner
Köping HC på Facebook
Hockeybutiken
Köping HC Sponsorer